Zmiana treści zapytania ofertowego ZO-01-2016

UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego ZO-01-2016 dotyczącego Dostaw Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

Zamawiający, w związku z omyłką, wprowadza do zapytania w Zadaniu nr 13 Wektory zmianę. Zostały dodane trzy pozycje:

15. mNCoR sequence 7359bp (in pGEX vector)
16. murine c-Src kinase cDNA 750bp
17. cyclin promoter cDNA 710bp

Zmodyfikowana treść znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie_ZO-01-2016–TRESC_ZMIEN
Tłumaczenie-zapytania-ofertowego-ZO-01-2016_ZMIEN

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems