Zmiana treści zapytania ofertowego ZO-01-2017

UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego ZO-01-2017 dotyczącego „dostaw szkła laboratoryjnego oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji badań” z dnia 01/02/2017.

Zamawiający, w związku z omyłką pisarską wprowadza zmiany w Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zmiana dotyczy:

a) pozycji 2 przedmiotowego załącznika.
Zamiast:
„Cell culture flask 25 cm2 – flaski do hodowli komórkowej adherentnej, sterylne, standardowe w ilości 50 sztuk,”
powinno być
„Cell culture flask 25 cm2 – flaski do hodowli komórkowej adherentnej, sterylne, standardowe w ilości 500 sztuk,”

b) pozycji 14 i 15 – Zamawiający dopercyzowuje, iż oczekuje filtrów sterylnych

Poniżej załączamy zmieniony załącznik nr. 2. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Zalacznik_nr_2_zmieniony

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems