Zmiana załącznika nr 2 do zapytania ofertowego ZO-06-2018

Zamawiający, spółka Evestra Onkologia, uprzejmie informuje, że zmieniony został załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego ZO-06-2018. Błąd wynika z oczywistej omyłki pisarskiej. Zmieniona dokumentacja znajduje się poniżej:

ZO-06-2018 po modyfikacji Załącznika nr 2 w Zadaniu 3

 

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems