Zamówienia publiczne

Zmiana treści zapytania ofertowego ZO-01-2016

UWAGA – informujemy o zmianie w treści zapytania ofertowego ZO-01-2016 dotyczącego Dostaw Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

Zamawiający, w związku z omyłką, wprowadza do zapytania w Zadaniu nr 13 Wektory zmianę. Zostały dodane trzy pozycje:

15. mNCoR sequence 7359bp (in pGEX vector)
16. murine c-Src kinase cDNA 750bp
17. cyclin promoter cDNA 710bp

Zmodyfikowana treść znajduje się w poniższych załącznikach:

Zapytanie_ZO-01-2016–TRESC_ZMIEN
Tłumaczenie-zapytania-ofertowego-ZO-01-2016_ZMIEN

Więcej

Zaproszenie do składania ofert nr ZO-01-2016

W związku z realizacją projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach” realizowanego w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu I PO IR 2014-2020,a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności Evestra Onkologia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

Odczynników chemicznych, materiałów biologicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.

ZO-01-2016pl
ZO-01-2016en

Więcej
Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems