Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ZO-11-2017

05.01.2018

 

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert oraz złożonych oświadczeń postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie badań w zakresie toksykologii rozrodczości, postępowanie zostało zamknięte bez dokonania wyboru z powodu braku ofert  niepodlegających odrzuceniu.

Pliki z rozstrzygnięciami znajdują się poniżej

 

Rozstrzygnięcie postępowania – sprawa ZO-11-2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems