UWAGA: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr ZO-08-2017 / zmiana treści załącznika 3 / przedłużenie terminu

Informujemy, że na wniosek jednego z oferentów wydzieliliśmy z zadania 3 pozycje 2,3,4 do osobnego zadania. W przypadku, w którym Oferent złożył ofertę w przedmiotowym zadaniu w poprzedniej wersji zapytania prosimy o jej poprawienie względem pliku zawartego w załączniku.

Uprzejmie przypominamy także, że oferty mozna składać w wersji elektronicznej, nadsyłając oryginały w drugiej kolejności. Datą wpływu w tym przypadku będzie data wpływu oferty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 23.08.2017 do godziny 12:00

Pliki znajdują się poniżej:

wyjasnienia-tresci-zapytania-3
ZO-08-2017-po-modyfikacji-z-dnia-18.08.2017

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems