Uzupełnienie wyjaśnień I

15.09.2017

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający zmienia odpowiedź na Pytanie nr 1 w ten sposób, że wyraża zgdę na zmianę wysokości kar umowynych  przewidzianych w §6 lit. a i b Umowy z 2% za każdy dzień zwłoki na 0,5% za każdy dzień zwłoki.

 

Uzupełnienie wyjaśnień z dnia 14.09.2017r

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems