Zaproszenie do składania ofert (ZO-04-2020)

05.11.2020

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zwierząt laboratoryjnych na potrzeby badań realizowanych w ramach projektu. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w tym gatunek i cechy zwierząt oraz przewidywane ilości zostały wskazane w dokumentach zamówienia.

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-7912-15528

 

Termin składania ofert: 2020-12-07 12:00:00

Strona zaprojektowana i wykonana przez Reddog Systems